Eigen risico

Een groot aantal verzekeraars hanteren een eigen risico bij Beperkt Casco en All Risk autoverzekeringen. Dit houdt in dat u bij een schade een gedeelte zelf moet betalen, oftewel de hoogte van het eigen risico. Doorgaans is het eigen risico 150 euro per schadegeval, bij elke claim moet u in dit geval dus 150 euro uit uw eigen portemonnee betalen.

Hoogte eigen risico

De hoogte van het eigen risico bepaald de verzekeraar, hiervoor wordt een vast bedrag gekozen. Dit kan 0 euro zijn, maar ook bijvoorbeeld 300 euro. Wel geven vele verzekeraars u de optie zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Het standaard bedrag kan dan worden verhoogd of verlaagd. Een verlaging van het eigen risico betekend een hogere maandelijkse premie, terwijl een verhoging weer een lagere maandelijkse premie betekend. Maak een goede afweging om te bepalen of een hogere of lagere premie opweegt tegen het bedrag van het eigen risico.

Overigens zijn er ook een flink aantal verzekeraars die geen eigen risico hanteren, hierdoor hoeft u bij schade dus nooit bang te zijn dat u een gedeelte zelf moet gaan betalen.

Ruitschades

Raadpleeg goed de polisvoorwaarden om te zien hoe uw verzekeraar omgaat met ruitschade. Hierin gelden vaak afwijkende voorwaarden en kan het zijn dat er een hoger eigen risico geldt, of juist geen. Dit is in principe alleen geldig op de WA Beperkt Casco en WA volledig Casco dekking, gezien de schade aan het eigen voertuig alleen bij deze dekkingen vergoedt wordt. Echter bij ruitschades kan het eigen risico wel van invloed zijn op de WA dekking. Bij een sterretje of een gebarsten ruit kan het zijn dat er ook dekking is bij de WA autoverzekering, echter geldt hier dus ook vaak een eigen risico.